Beknopte Uiteenzetting

Geschreven in 1769, 130 pagina’s. Door Swedenborg geschreven als een voorloper op ‘De Ware Christelijke Godsdienst’. Swedenborg bespreekt de officiële leerstukken van de Rooms Katholieke Kerk en van de Protestantse Kerken met betrekking tot de Drievuldigheid en de daarmede verband houdende leerstellingen. Swedenborg identificeert de valse uitgangspunten die in de traditionele christelijke kerken was ingeslopen door een verkeerd verstaan van de Drievuldigheid. Vervolgens  zet de wezenlijke leerstellingen van een Nieuwe Kerk uiteen.

Download

Deel deze pagina

Laat uw gegevens achter om de download te starten.