Bibliografie Swedenborg

Emanuel Swedenborg wordt herinnerd als een ziener en een theoloog, maar Swedenborg had net zo goed herinnerd kunnen worden als innovator, wetenschapper, mijnbouwkundige of filosoof. Swedenborg is gedurende zijn leven getransformeerd van wetenschapper en filosoof tot een ziener en theoloog.

Transformatie

De reden voor de transformatie van Swedenborg was een roeping om de interne, dieper liggende betekenis van de Bijbel te verklaren, openbaar te maken door het introduceren van een nieuw en waar christendom. Swedenborg heeft meer dan 19.000 pagina’s geschreven over zijn ervaringen in de geestelijke wereld en de theologie voor een nieuwe christelijke kerk.

Hemelse Verborgenheden Genesis: 8 Banden
Hemelse Verborgenheden Exodus: 6 Banden
Hemel en Hel
Over het Laatste Oordeel en de verwoesting van Babylon
Over Nova Hierosolyma en Haar Hemelse Leer
Over het Witte Paard
De Apocalyps Ontvouwd: 6 banden
Samenvatting van de Inwendige Zin der Profeten en Psalmen
Over de Gewijde Schrift of het woord des Heren uit ondervinding
Over de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid
Vervolg over het Laatste Oordeel en over de Geestelijke wereld
De Engellijke Wijsheid aangaande de Goddelijke Voorzienigheid
De Engellijke Wijsheid aangaande de Goddelijke Liefde
De Apocalyps Onthuld  Complete serie: 2 banden
Over de Naastenliefde
Opmerkenswaardige Levende Ondervindingen Complete serie: 4 banden
Het Huwelijk
De verukkingen der Wijsheid aangaande de Echtelijke Liefde
Beknopte Uiteenzetting van de Leer der Nieuwe Kerk
Gemeenschap tussen Ziel en Lichaam
De Ware Christelijke Godsdienst
De leer des levens voor Nova Hierosolyma
Coronis of aanhangsel tot de ware christelijke godsdienst
De Redelijke Psychologie
Over de Aardbollen in ons zonnestelsel
De Canons en de Negen Vragen

Deel deze pagina