De Leer van Nova Hierosolyma over de Gewijde Schrift

Geschreven in 1763, 104 pagina’s. Swedenborg beschrijft dat De Heer het Woord is, en in dit werk wordt aangetoond dat de gehele Gewijde Schrift over God zelf handelt. Het geschrift verklaart wat wordt bedoeld met de termen Jehovah, Zoon Gods, Zoon des Mensen, en Heilige Geest, met betrekking tot de lering. De lering is het middelpunt van alles, de kern van de leer, dat God Eén is en dat de Ene God is de Heer Jezus Christus. Het eeuwige doel van de Vleeswording van God wordt onthuld, en de leer van het Goddelijk Menselijke wordt verklaard. Steeds worden de leringen met vele aanhalingen uit het schrift bevestigd.

Download

Deel deze pagina

Laat uw gegevens achter om de download te starten.