De Leer van Nova Hierosolyma over den Heer

Geschreven in 1763, 104 pagina’s. Sinds het begin van het christendom is er discussie geweest over de ware aard van Jezus Christus. Met als centrale vraag: was Jezus Christus een goddelijk geïnspireerde persoon of de incarnatie van God op aarde?

In dit korte werk presenteert Swedenborg een antwoord op de aloude vraag hoe Jezus en God met elkaar verwant zijn: hij beweert dat ze in alle opzichten één en dezelfde zijn geworden. In zijn werken gebruikt Swedenborg de term “Heer” om naar Jezus te verwijzen als de belichaamde God. In dit speciefieke werk benadrukt hij dat de traditionele drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest niet als drie afzonderlijke goddelijke Personen moet worden beschouwd, die altijd naast elkaar bestaan, maar als drie aspecten die aanwezig zijn binnen één goddelijke Persoon – Jezus in zijn opstanding.

Dit werk gaat ook in op de belangrijkste thema’s in de theologie van Swedenborg: de spirituele redenen waarom de Heer naar de aarde kwam; de betekenis van de dood en opstanding van zijn menselijke vorm; en de manieren waarop zijn komst voorspeld werd in het Oude Testament. In het hele boek biedt Swedenborg uitgebreide bijbelverwijzingen om zijn argumenten te ondersteunen. Hij besluit met een kort hoofdstuk dat het Nieuwe Jeruzalem beschrijft, een verwijzing naar zowel de stad beschreven in het boek Openbaring als het nieuwe geestelijke tijdperk dat zich nu ontvouwt.

Download

Deel deze pagina

Laat uw gegevens achter om de download te starten.