De Leer van Nova Hierosolyma over het Geloof

Geschreven in 1763, 38 pagina’s. Het thema van dit geschrift is dat het geloof een inwendige erkenning van de waarheid is. Dit onderwerp over inwendige erkenning van de waarheid wordt verder uitgediept, om aan te tonen dat een waar geloof alleen kan bestaan bij hen die het goede liefhebben. Daarnaast worden de boosheden beschreven die ontstaan door het ‘geloof-alleen’, ofwel geloof zonder naastenliefde.

Download

Deel deze pagina

Laat uw gegevens achter om de download te starten.