Over de naastenliefde

Geschreven in 1766, 76 pagina’s. Swedenborg beschrijft in dit postuum uitgegeven werk dat naastenliefde niet alleen gaat over het geven aan mensen in nood, maar in bredere zin over het liefhebben van je naaste en het doen van goede dingen voor andere mensen zonder na te denken over beloning. Swedenborg geloofde dat liefdadigheid, samen met religies, een kernonderdeel is van geestelijke beoefening. Over de naastenliefde is een inspirerend handboek voor het leren toepassen van het principe van goed doen in het dagelijks leven.

Download

Deel deze pagina

Laat uw gegevens achter om de download te starten.