Over het Laatste Oordeel en de Verwoesting van Babylon

Geschreven in 1758, 107 pagina’s.┬áHet Laatste Oordeel dat in het Boek der Openbaring beschreven wordt heeft geen betrekking op een ramp die de aarde in de toekomst zal treffen. Swedenborg beschrijft dat het Laatste Oordeel betrekking heeft op gebeurtenissen waarvan hij in de geestelijke wereld getuige was in het jaar 1757. Hij beschrijft de herordening van de geestelijke wereld, die noodzakelijk was door het aan haar einde komen van de christelijke Kerk.

Download

Deel deze pagina

Laat uw gegevens achter om de download te starten.